Đòn tạ

Đòn tạ dùng kết hợp với bánh tạ giúp các vận động viên và những những ai yêu thích môn thể thao tiêu tốn nhiều calo này tập luyện tại nhà, dụng cụ được gọi tên như thanh sắt gánh tạ hay thanh gánh tạ hoặc đòn gánh tạ hay gì đi nữa thì cũng chính là dụng cụ tập tạ này. Đòn tạ dùng kết hợp với bánh tạ tạo thành bộ dụng cụ tập tạ hiệu quả cho người tập thể lực.

Showing all 7 results